Kontakt – Małgorzata Liedke

We wszelkich sprawach organizacyjnych zachęcamy do kontaktu
z managerem naszego zespołu Małgosią Liedke.

tel. 604 247 415          m.liedke@wp.pl          yakaband@yakaband.pl